Zagłosuj na nas 26 maja
lista nr 5

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności osób korzystających ze strony internetowej www.lewicarazem2019.pl (dalej: „Strona”).

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem ze Strony jest KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS (dalej: „Administrator”, „KKW Lewica Razem” lub „Komitet”), ul. Łowicka 25/P4, 02-502 Warszawa.

Strona służy prezentacji programu wyborczego oraz osób kandydujących z listy KKW Lewica Razem, a także umożliwia skontaktowanie się z KKW Lewica Razem w celu włączenia się w działania Komitetu oraz dokonanie darowizny na rzecz Komitetu na potrzeby kampanii wyborczej.

W związku z korzystaniem ze Strony Administrator będzie przetwarzać informacje, które nie umożliwiają dokonania identyfikacji osób korzystających ze Strony, oraz umożliwiające taką identyfikację, czyli dane osobowe.

2. Pliki cookies

W trakcie przeglądania Strony, w urządzeniu osoby korzystającej ze Strony, zapisywane są w formie plików tekstowych następujące, zanonimizowane informacje, tzw. pliki cookies: część adresu IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, nazwa i wersja systemu operacyjny, sieć/operator sieci teleinformatycznej, z której korzysta osoba korzystająca ze Strony, typ urządzenia (komputer, tablet, telefon komórkowy), czas wizyty, w tym czas wizyty na konkretnych podstronach, kliknięte odnośniki, język przeglądarki, lokalizacja osoby korzystającej ze Strony.

Dane wymienione powyżej są używane w celu: ulepszenia wyglądu i funkcjonalności Strony, dostosowania Strony do potrzeb osób korzystających ze Strony, gromadzenia informacji, z jakich części Serwisu lub innym stron internetowych osoby korzystające ze Strony korzystały w przeszłości.

Administrator gromadzi informacje na temat osób korzystających ze Strony zawarte w plikach cookies (pkt 5 powyżej) na własnych serwerach w celu: ulepszenia wyglądu i funkcjonalności Strony, dostosowania Strony do potrzeb osób korzystających ze Strony, tworzenia statystyk oglądalności Strony.

Podczas korzystania ze Strony w urządzeniu osoby korzystającej ze Strony mogą być umieszczone pliki cookies pochodzące od osób trzecich, w szczególności od administratorów serwisów Google, Facebook, Twitter czy YouTube. Ma to na celu przede wszystkim: umożliwienie korzystania z funkcjonalności Strony zintegrowanych z tymi serwisami lub przekierowanie osoby korzystającej ze strony do profili w zamieszczonych w tych serwisach. Każdy z administratorów serwisów określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności. gromadzenie lub odbieranie informacji ze Strony w celu pomiarów aktywności osób korzystających ze strony i świadczenia usług targetowania reklam, gromadzenie informacji, z jakich części Serwisu lub innym stron internetowych osoby korzystające ze Strony korzystały w przeszłości.

Po zakończeniu kampanii i rozliczeniu finansowym Komitetu zebrane dane zostaną bezpowrotnie skasowane.

Całkowite zablokowanie zbierania i przetwarzania danych w celach statystycznych jest możliwe w ustawieniach przeglądarki. Jednak usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania ze Strony lub uniemożliwić korzystanie z niektórych jej funkcjonalności.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Każdorazowe podanie przez osoby korzystające ze Strony danych niezbędnych do nawiązania kontaktu z KKW Lewica Razem jest dobrowolne i wymaga ich zgody. W przypadku zgłoszenia przetwarzamy adres e-mail. Inne dane zamieszczone w treści wiadomości są przechowywane wraz z całą wiadomością. Podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danuych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przekazania wiadomości Administratorowi. Wskazane dane zostaną umieszczone w systemie informatycznym Administratora i przetwarzane przez czas trwania kampanii wyborczej oraz niezbędny dla dokonania rozliczenia finansowego Komitetu. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) w celu prowadzenia kampanii wyborczej, w szczególności umożliwienia Komitetowi ustosunkowania się do treści przesłanej wiadomości.

Podanie danych niezbędnych do dokonania darowizny na rzecz Komitetu jest konieczne, a zakres przetwarzanych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dokonania darowizny przetwarzane będą następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego. Dane osoby dokonującej darowizny zostaną umieszczone w systemie informatycznym administratora oraz przekazane Państwowej Komisji Wyborczej zatwierdzającej sprawozdanie Komitetu. W przypadku dokonania wpłat w łącznej kwocie przekraczającej wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, imię i nazwisko darczyńcy oraz wysokość darowizny umieszczone zostaną na Stronie. Wskazane dane przetwarzane przez czas trwania kampanii wyborczej oraz niezbędny dla dokonania rozliczenia finansowego Komitetu. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w celu dopełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).

Każda osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie wnioski w tym zakresie prosimy zgłaszać pisemnie lub pocztą elektroniczną na wskazane wyżej adresy. Na żądanie, poinformujemy osobę zainteresowaną na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy przetwarzamy jej dane, i jakiego są one rodzaju, a w przypadkach, kiedy jest to możliwe w świetle obowiązującego prawa, o ich usunięciu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu poprawienia wyglądu i działania strony KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS stosuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można zablokować tę możliwość za pomocą ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje o gromadzonych informacjach znajdują się tutaj.
© 2019 Lewica Razem
komitet polityka prywatności