Zagłosuj na nas 26 maja
lista nr 5

Kandydatki i kandydaci

Warszawa

Chcę, żeby moje dzieci dorastały w silnej, solidarnej Europie. Kiedy wstępowaliśmy do Unii, chcieliśmy żyć “tak, jak na Zachodzie”. To marzenie ciągle się nie spełniło. Europa jest podzielona, a Polacy nadal pracują dłużej, ciężej i za dużo mniejsze pieniądze. Musimy to zmienić! Chcę Europy, w której człowiek jest ważniejszy niż zyski wielkiego biznesu. Dlatego popieram propozycje europejskiej lewicy: nowe fundusze, które przyspieszą rozwój naszego regionu i europejską płacę minimalną. Oczywiście potrzebne są na to pieniądze. Dlatego będę głosować za większym budżetem UE i wspólną polityką podatkową. Dziś wielkie korporacje wyprowadzają zyski do rajów podatkowych. To zwykłe oszustwo. Te środki powinny służyć wszystkim obywatelom. W Parlamencie Europejskim będę działać na rzecz likwidacji rajów podatkowych. Czas zbudować europejskie państwo dobrobytu nad Wisłą!
1. Adrian Zandberg
dowiedz się więcej
Kandyduję do Parlamentu Europejskiego, aby walczyć o tanie mieszkania dla wszystkich Europejek i Europejczyków. Większość Polek i Polaków stoi dziś przed koszmarnym wyborem: kredyt na 30 lat lub wynajem, który kosztuje nawet całą pensję. Tymczasem mieszkańcy Berlina czy Wiednia już od dawna korzystają z zasobu miejskiego i budownictwa społecznego. Czas to zmienić! Zadbam o utworzenie w Unii Europejskiego Programu Budowy Mieszkań, dzięki któremu własne mieszkanie w Polsce przestanie być luksusem. Polki i Polacy mają prawo do mieszkania na europejskim poziomie. Mają prawo do bezpieczeństwa i spokoju niezależnie od wysokości zarobków lub emerytury. Codziennie setki osób w Polsce tracą dach nad głową na wskutek nielegalnej eksmisji na bruk. Od lat wspieram ich walkę w Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Polki i Polacy zasługują także na wsparcie Unii Europejskiej w obronie własnych praw.
2. Agata Nosal-Ikonowicz
dowiedz się więcej
Kandyduję do Parlamentu Europejskiego, bo dzięki wspólnocie możemy skutecznie walczyć o nasze prawa, a także przeciwdziałać nierównościom i niesprawiedliwości, które dziś rozdzierają nasz kontynent. Potrzebujemy odważnej polityki klimatycznej, rzetelnej opieki medycznej, wyrównania szans i europejskich standardów życia.   Jako wspólnota europejska możemy być silni tylko wtedy, gdy ze sobą współpracujemy i jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. A musimy być silni, bo w dzisiejszym świecie jest wiele problemów do rozwiązania. Przyszłość Unii Europejskiej wpłynie na to, czy jako Polska będziemy współrozgrywającymi partię globalnych szachów, czy też tymi, których się rozgrywa.   Nie musimy mieć kompleksów: Polska to ważny kraj Unii Europejskiej, a polscy pracownicy i pracownice doceniani są w całej Europie. Dlatego zasługujemy na europejskie pensje i warunki pracy. Czas, aby zacząć działać na rzecz odważnej polityki. Razem. I dla wspólnego dobra.
3. Urszula Kuczyńska
dowiedz się więcej
Chcę, by Unia Europejska była dla ludzi a nie dla pomnażania wielkiego biznesu. Człowiek jest ważniejszy niż kapitał. W polityce brakuje ludzi kultury, brakuje ich w Brukseli i w polskim parlamencie. Nie jestem zawodowym politykiem, ale Polakiem, który chce wesprzeć jako przedstawiciel Unii Pracy jedyną koalicję, która nie wyparła się swoich wartości lewicowych. Uważam, że mamy ogromną rolę do odegrania w Europarlamencie jako strażnik interesów Polski, w walce o to, by nasz kraj osiągnął wreszcie dawno zapowiadany dobrobyt.   Praca artystyczna pozwalała mi na długoterminowe pobyty w krajach całego świata. Kilkakrotnie pracowałem przez dłuższy czas jako dydaktyk w Japonii na zaproszenia Japońskiej Federacji Folklorystycznej. W Polsce miałem możliwość prowadzenia zajęć dla młodzieży z całego świata – byli to uczestnicy zgrupowania w ramach Przedstawicielstwa Europejskiej Fundacji Mozartowskiej w Belsku Dużym (1997/98) oraz uczestnicy Amerykańskiego Korpusu Pokoju (1993, 1995). Od wielu lat pasjonuję się baseballem i działam społecznie na rzecz popularyzacji tego sportu. Przez kilka lat byłem trenerem-koordynatorem kadry Mazowsza. Obecnie pełnię funkcję prezesa Warszawsko-Mazowieckiego Związku Baseballu i Softballu i wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Baseballu.   W 2005 r. zostałem członkiem Akademii „Mistrz Sportu – Mistrz Życia” działającej pod auspicjami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przez ponad 8 lat byłem uczestnikiem Komisji Dialogu Społecznego przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Angażuję się w wiele projektów i protestów, m.in. przeciw "dekomunizacyjnej" zmianie patronów ulic warszawskich. Jestem ratownikiem posiadającym wszystkie uprawnienia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W okresie czterech lat pracy w Polskim Radio na stanowisku redaktora popularyzowałem zasady bezpieczeństwa w akwenach i na plażach wód otwartych, oraz zachowań podczas zagrożeń powodziowych. Współorganizowałem zawody pływackie "Maraton na jeziorku Czerniakowskim".   Mając możliwość przebywać w różnych zakątkach świata, wzdychałem często, mówiąc: “Chciałbym, żeby w Polsce też tak było…”. Dzisiaj, choć Polska jest członkiem Unii Europejskiej, mam wrażenie, że jesteśmy traktowani jako “Europa B”. A przecież mieliśmy mieć z obywatelami krajów zachodnich równe warunki pracy, takie same wynagrodzenie za pracę. Miała być wypracowana wspólna sprawiedliwa polityka podatkowa…  
4. Giedymin Wróblewski
dowiedz się więcej
Chcę być częścią wielkiej europejskiej rodziny jaką jest Unia Europejska. Rodziny, która nikogo nie zostawia w potrzebie i zapewnia odpowiednie wsparcie. Cieszyłam się, gdy Polska przystępowała do Unii. Wiedziałam, że to szansa na zbudowanie ponadnarodowego poczucia solidarności, które nie pozwoli zostawić słabszych bez pomocy. Nikt nie powinien pozostać bez dachu nad głową, wyjść z apteki z niezrealizowaną receptą czy marznąć zimą.   W Unii chcę walczyć o fundusze, które pomogą zapobiegać wykluczeniu i zapewnią każdemu godne życie. Potrzebujemy środków, które przeznaczymy na zadośćuczynienia ludziom pokrzywdzonym przez dziką reprywatyzację oraz budowę mieszkań dla osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Brak dostępu do tanich mieszkań jest obecnie jednym z bardziej palących problemów, który dotyka w szczególności osoby o niezamożne i uniemożliwia im prowadzenie normalnego i godnego życia. Wierzę, że z pomocą Unii zdołamy wyrównać szanse dla wszystkich.
5. Anna Tofil-Sławuszewska
dowiedz się więcej
Startuję do Parlamentu Europejskiego, bo uważam, że potrzeba w nim więcej solidarności. Europa powinna skupić się na prawach socjalnych i nie uciekać od dyskusji o prawach człowieka. Dla mnie Unia Europejska jest urealnieniem marzeń o pokoju w Europie, o współpracy i solidarności pomiędzy sąsiadami. W dzisiejszych czasach, kiedy międzynarodowe korporacje mają budżety większe niż wiele państw, kiedy zmienia się układ sił między wielkimi potęgami, kraje europejskie muszą się jednoczyć, żeby móc stanowić realną przeciwwagę dla tych zjawisk. Tylko wspólnie jesteśmy w stanie negocjować niższe ceny leków, walczyć o ochronę środowiska czy prawa mniejszości.
6. Magda Biejat
dowiedz się więcej
Czas pomyśleć o ludziach, a nie tylko o biznesie. Poziom życia większości z nas nadal odbiega od tego, do czego przyzwyczajeni są obywatele krajów zachodnioeuropejskich. To, co tam jest standardem, u nas wciąż wydaje się marzeniem, które można zrealizować jedynie wyjeżdżając z kraju.   Polska potrzebuje więcej integracji i szybszego wyrównania standardów życia. Polscy pracownicy muszą zarabiać tyle samo, co w innych krajach UE, bo pracują tak samo, o ile nie ciężej od pracowników we Francji, w Szwecji, czy Niemczech. Musimy mieć dostęp do takiej samej opieki medycznej, a nasze dzieci do równie dobrej edukacji.   Żyjemy w czasach globalizacji. Małe, samotne państwa nie mają szans w starciu ze światowymi mocarstwami, takimi jak Chiny, USA czy Rosja. Dzięki ścisłej integracji z innymi państwami europejskimi jesteśmy w stanie stworzyć demokratyczne społeczeństwo, w którym obywatele są równi, a wypracowywane zyski sprawiedliwie dystrybuowane. Unia Europejska, tak jak każda wspólnota, daje pewność, że w przypadku problemów nie zostaniemy pozostawieni sami sobie.
7. Michał Mierzwa
dowiedz się więcej
Gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, był piękny majowy dzień, a ja byłam z moją dziesięcioletnią wówczas córką na wycieczce rowerowej. Pamiętam, jak bardzo ucieszyła mnie ta wiadomość, także ze względu na przyszłość mojej córki. Dla mnie Unia Europejska to przede wszystkim przykład solidarności i zgody międzyludzkiej. Dzięki niej mamy przestrzeń do współpracy, a Polska może się rozwijać. Tylko na poziomie całej Unii możemy podjąć pewne decyzje, na których mi zależy, takie jak poprawa jakości opieki zdrowotnej, wprowadzenie darmowych leków, likwidacja rajów podatkowych i wyrównanie zarobków w Europie. Bez Unii Polska nie stanie się państwem dobrobytu.   Zawsze staram się być tam, gdzie dzieją się społecznie ważne sprawy, bo tylko tak mogę zmieniać moje otoczenie na lepsze. Ponieważ całe życie pracuję w ochronie zdrowia, dobrze znam jej bolączki. Prawdą jest, że dziś pod wieloma względami pracuje się dużo lepiej, niż 20 lat temu. Wciąż jednak środki pieniężne przeznaczane przez państwo na ochronę zdrowia są zbyt małe i na tle Europy Polska wypada bardzo źle. Chciałabym, żeby wszystkie osoby pracujące w ochronie zdrowia godnie zarabiały, żeby pacjenci otrzymywali dobrą opiekę i żeby nie nie musieli czekać w kolejkach do lekarza, a emeryci nie musieli wydawać połowy emerytury na leki. Polki i Polacy zasługują na więcej.
8. Joanna Wicha
dowiedz się więcej
Wierzę, że możemy zbudować solidarną Europę, która będzie w stanie stawić czoła kluczowym problemom XXI wieku: wszechwładzy korporacji, kryzysowi klimatycznemu, globalnym nierównościom.   Potrzebujemy międzynarodowej solidarności i współpracy na poziomie europejskim, żeby skutecznie walczyć o interesy Polek i Polaków. Skończymy z rajami podatkowymi, skończymy z monopolami, skończymy z marnotrawstwem wielkich korporacji. Jesteśmy u progu katastrofy klimatycznej – żeby do niej nie dopuścić, musimy zbudować nowe, sprawiedliwe społeczeństwo.
9. Hubert Walczyński
dowiedz się więcej
Kiedy Polska weszła do UE, otworzyłam z przyjaciółmi szampana, bo wierzę, że we współczesnym świecie integracja państw i społeczeństw Europy jest konieczna. W czasach globalizacji małe struktury państwowe nie mogą działać w pojedynkę. Aby przetrwać i dalej się rozwijać, Polska musi być ważnym elementem europejskiej wspólnoty.Unię Europejską trzeba wzmacniać i reformować w taką stronę, aby stawała się bardziej prospołeczna. Czas wprowadzić europejską płacę minimalną, unijne regulacje poprawiające sytuację pracowników oraz wspólną politykę ekologiczną, energetyczną i obronną. Żeby zapewnić stabilne finansowanie europejskich świadczeń socjalnych, trzeba opodatkować transakcje finansowe i skoordynować systemy podatkowe państw członkowskich.Demokratyczna i prospołeczna Unia Europejska jest gwarancją przestrzegania praw człowieka i obywatela. Tego nam trzeba także w Polsce. Na pytanie: "Czy jesteś za Europą?" odpowiadam więc: “Tak, za Europą społeczną!".
10. Anna Grodzka
dowiedz się więcej
W celu poprawienia wyglądu i działania strony KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS stosuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można zablokować tę możliwość za pomocą ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje o gromadzonych informacjach znajdują się tutaj.
© 2019 Lewica Razem
komitet polityka prywatności