Zagłosuj na nas 26 maja
lista nr 5

Kandydatki i kandydaci

Woj. kujawsko-pomorskie

Startuję do Europarlamentu, bo chcę, aby głos kobiet i pracownic był słyszany w Europie. Chcę zrównania zarobków oraz warunków pracy kobiet i mężczyzn, bo nie ma powodu, by za tą samą pracę pracownice dostawały niższe wynagrodzenie i były gorzej traktowane przez pracodawców. Ważne dla mnie są także kwestie ochrony zdrowia. Dzięki UE możemy w Polsce mieć europejskie standardy leczenia, bo życie i zdrowie nie może być przedmiotem kalkulacji zysków i strat.
1. Paulina Matysiak
dowiedz się więcej
Działam w rodzinnej Pakości, bo bardzo bliskie są mi problemy lokalnej społeczności. Należy do nich brak komunikacji autobusowej między Pakością a większymi miastami, jak i ogólnie problem marginalizowania mniejszych miejscowości. Ich mieszkańcy często nie są świadomi swoich praw, nie wiedzą, jak przygotować i gdzie składać wnioski np. w sprawie remontu ulicy czy odmalowania korytarza w kamienicach. Chciałbym, żeby prawa obywateli i obywatelek nie zależały od miejsca zamieszkania.   Polska potrzebuje w europarlamencie osób, którzy są patriotami, które kochają swój kraj, chcą o niego dbać. Jesteśmy częścią Europy i musimy razem budować bezpieczny, sprawiedliwy kontynent. Unia Europejska była wielkim osiągnięciem dla ludzi z mojego pokolenia, to były nasze marzenia, które się ziściły, choć długo wydawały się niemożliwe do zrealizowania. Unia Europejska to podstawa utrzymania demokracji w naszym kraju, to gwarancja bezpieczeństwa i rozwoju.
2. Michał Wysocki
dowiedz się więcej
Kandyduję, bo chcę być głosem Polek, których prawa są łamane. Bez nich nie ma wolności ani demokracji! Doskonale wiemy o tym w naszej fundacji, Nie Tylko Matka Polka, w której już od 10 lat walczymy o prawa kobiet i matek samodzielnie wychowujących dzieci. Organizujemy warsztaty, spotkania, demonstracje, debaty i projekty związane z edukacją prawną kobiet. Jednym z naszych sukcesów jest wprowadzenie elektronicznego naboru do toruńskich żłobków, który znacznie ułatwił życie rodzicom.
3. Agata Chyżewska-Pawlikowska
dowiedz się więcej
Wierzę od lat w ideę zjednoczonej Europy. Uczestnictwo w tych wyborach jest dla mnie powodem do dumy. Unia Europejska najskuteczniej pomaga nam wyjść z zapóźnienia wobec krajów zachodniej części Europy, a aktywne włączenie się każdego państwa członkowskiego w pogłębianie integracji europejskiej jest nadzieją na lepszą przyszłość całego kontynentu. O taką przyszłość warto walczyć: bez konfliktów zbrojnych, z instytucjami dążącymi do polepszenia życia każdej mieszkającej w Europie osoby, bez wyjątku, bez wykluczeń.
4. Marek Rozpłoch
dowiedz się więcej
Z własnego doświadczenia znam problemy pacjentów oraz rodzin z dziećmi. Chciałabym mieć wpływ na zwiększenie efektywności systemów opieki zdrowotnej i socjalnej na poziomie europejskim. Sprawne instytucje oferujące usługi publiczne na europejskim poziomie, godna płaca za naszą ciężką pracę, szybki dostęp do lekarza i możliwość wykupienia lekarstw, które są niezbędne dla zdrowia naszego i naszych bliskich. To są cele, które będę chciała osiągać przy wykorzystaniu możliwości oferowanych przez unijne instrumenty prawne i finansowe.   W zglobalizowanym i targanym kryzysami świecie Unia Europejska jest jedyną realną szansą, aby Polska rozwijała się gospodarczo, jej obywatele zaspokajali swoje potrzeby, a istniejące problemy społeczne zostały w końcu rozwiązane. Razem współtworzymy wspólnotę, której głos jest słyszany w świecie i która może zmobilizować zasoby potrzebne do realizacji ambitnych celów. Osobno jesteśmy zbiorem małych i średnich rynków, których postulaty mogą być bezkarnie ignorowane przez potężniejszych aktorów międzynarodowych. Silna i zjednoczona Unia pozwala na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców jej krajów członkowskich i dalsze unikanie konfliktów militarnych w sercu Europy. Zrównanie pomocy socjalnej, wyrównanie płacy minimalnej i większa koordynacja polityki fiskalnej są niezbędne do wykonania kolejnego kroku w stronę rozwoju Unii i będą korzystne dla wszystkich obywateli naszego kontynentu.
5. Aleksandra Smolaga
dowiedz się więcej
Mieszkałem rok w angielskim mieście Bristol. Pracowałem w sortowni poczty. To doświadczenie nauczyło mnie, jak może wyglądać uczciwe podejście do pracownika. Marzy mi się, aby również w Polsce obowiązywały takie zasady prawa pracy i praw socjalnych. Pracownik, emeryt, człowiek chory, biedny w krajach tzw. starej Unii może liczyć na pomoc. Tego chcę również u nas. Im więcej europosłanek i europosłów o lewicowych poglądach, tym większa szansa na szybką poprawę w wymienionych przeze mnie aspektach.   Od 2017 roku działam w Ruchu Sprawiedliwości Społecznej i Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej u boku Piotra Ikonowicza. W tym krótkim okresie pomogłem w Toruniu w kilku sprawach, m.in. w powstrzymaniu bezprawnej eksmisji chorego na raka pana Henryka z mieszkania komunalnego.
6. Paweł Kołodziej
dowiedz się więcej
Startuję do Parlamentu Europejskiego, ponieważ uważam, że powinni się w nim znaleźć ludzie młodzi. Znamy obecne realia oraz problemy, z którymi boryka się społeczeństwo. Powinni to być kandydaci wybrani spośród obywateli, którzy doskonale będą potrafili przedstawić nasze problemy oraz oczekiwania na przyszłość.   Pozostanie w Unii Europejskiej jest ważne z wielu powodów. Gospodarczych - Unia pozwala na zabezpieczenie wspólnych interesów naszych przedsiębiorstw. Obywatelskich - Unia jest gwarantem przestrzegania praw człowieka oraz suwerennego wymiaru sprawiedliwości. To Unia zapewnia pokój w Europie. Daje nam też możliwość rozwoju oraz wsparcia dla krajów mniej zamożnych. Chciałabym, żeby Polska korzystała z tego w mądry sposób.
7. Anna Marta Ejankowska
dowiedz się więcej
Pragnę, żeby Polska pozostała w Europie nie tylko geograficznie, ale również jako ważny gracz na arenie politycznej i gospodarczej. Chcę zrobić coś dla społeczeństwa i Polski, by nasz wizerunek w Unii Europejskiej, ostatnio nadszarpnięty przez działania Prawa i Sprawiedliwości, pozostał pozytywny. Polska powinna być otwarta na zmiany i nowoczesność. Nie wyobrażam sobie powrotu do stanu sprzed 1989 roku.
8. Krzysztof Małecki
dowiedz się więcej
Dzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej to dla mnie najwcześniejsze wspomnienie polityczne. Pamiętam rozmowę z tatą o tym, jak zmieni się nasze życie dzięki wspólnocie. Myślę, że dlatego zawsze później postrzegałam politykę jako coś pozytywnego i realnie wpływającego na nasze życie. Wierzę w ideały, które przyświecały stworzeniu wspólnoty europejskiej. Są sprawy, takie jak prawa kobiet czy ochrona środowiska, które dobrze da się rozwiązać jedynie na poziomie ogólnoeuropejskim.
9. Katarzyna Czernic
dowiedz się więcej
Startuję w wyborach, bo Unia Europejska jest szansą na poprawę jakości życia Polek i Polaków. Nie chcę, by nauczyciele, pielęgniarki - ani nikt inny - martwili się, czy wystarczy im do pierwszego albo czy w nowym roku nadal będą miały pracę. Za uczciwą pracę należą się godne pieniądze i stabilność w życiu. Sam nigdy jeszcze nie miałem umowy o pracę i - jak wiele innych osób w moim wieku - wiem, ile stresu kosztuje zatrudnienie na umowie śmieciowej.   Od wielu lat działam na rzecz poprawy sytuacji osób LGBT w Polsce. Chcę, by Unia działała jak tarcza chroniąca nas przed łamaniem praw człowieka. To skandal, że kochające się osoby nie mogą sformalizować swojego związku tylko dlatego, że są tej samej płci. Unia nie jest idealna. Wymaga reform przybliżających ją do zwykłych obywateli. Jest jednak dla Polski szansą na bycie częścią wspólnoty europejskiej. Nie można zmieniać Unii, nie będąc jej częścią.   Choć w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej miałem tylko 13 lat, był to dla mnie ważny i doniosły moment. UE daje Polsce możliwość szybszego rozwoju, wyrównywania różnic ekonomicznych, a także stoi na straży praworządności i praw człowieka.
10. Artur Eichhorst
dowiedz się więcej
W celu poprawienia wyglądu i działania strony KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS stosuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można zablokować tę możliwość za pomocą ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje o gromadzonych informacjach znajdują się tutaj.
© 2019 Lewica Razem
komitet polityka prywatności