Zagłosuj na nas 26 maja
lista nr 5

Kandydatki i kandydaci

Woj. pomorskie

Od wielu lat działam na rzecz lokalnej społeczności i praw kobiet na rynku pracy. To samo chcę robić w Parlamencie Europejskim, walcząc o interesy Polek i Polaków oraz równe płace bez względu na płeć i kraj pochodzenia. Unia Europejska potrzebuje więcej demokracji. Potrzebuje usłyszenia głosów tych ludzi, którzy od zawsze byli pomijani w interesach z lobbystami i międzynarodowymi korporacjami. Lecz bez wątpienia dzięki Unii Europejskiej Polska bardzo się rozwinęła. Chciałabym, aby mogła rozwijać się dalej. Nasze miejsce jest w Unii Europejskiej, bo razem jesteśmy silniejsze i silniejsi.
1. Anna Górska
dowiedz się więcej
Marzę o demokratycznej i transparentnej Unii Europejskiej, w której każdy obywatel i obywatelka będą mieć realny wpływ na władzę. Europa potrzebuje dziś większej integracji. Tylko dzięki współpracy i międzynarodowej solidarności możemy rozwiązać nasze największe problemy: wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych, nierówności na rynku pracy i łamanie praw kobiet. Razem mamy siłę zmieniać Europę na taką, która przede wszystkim zadba o ludzi, a nie tylko o banki i wielkie korporacje.
2. Łukasz Kowalczuk
dowiedz się więcej
Działalność społeczną rozpoczęłam kilka lat temu, współtworząc lokalną grupę Amnesty International. Uczestniczyłam w kilkunastu happeningach AI podejmujących temat ochrony praw człowieka, prawa do opieki zdrowotnej, do czystego środowiska, niesprawiedliwości dotykających więźniów sumienia, losu uchodźców oraz problemu stosowania tortur.   Kandyduję do Parlamentu Europejskiego gdyż wiem, jaka to istotna instytucja. Chciałabym reprezentować w nim ludzi podzielających mój system wartości: dbających o innych ludzi, o środowisko naturalne, dla których ważna jest sprawiedliwość społeczna. Od lat działam lokalnie w obronie lokatorów, osób zagrożonych wysiedleniami, domagam się przestrzegania praw pracowniczych i związkowych, walczę o zwiększenie wpływu obywateli na władzę samorządową.
3. Joanna Sobańska
dowiedz się więcej
Marzę o Europie solidarnej i demokratycznej. Europie wolności i tolerancji, w której wszystkie państwa członkowskie razem biorą na siebie odpowiedzialność za przyszłość kontynentu i świata.   Wspólnota dbająca o dostęp do wszystkich podstawowych dóbr. Wolna od wyzysku. Inwestująca we zrównoważony dobrobyt dla wszystkich obywateli. Sprzyjająca różnorodności, wieloetniczna i wielokulturowa. Wielowyznaniowa, ale świecka. Europa, która nie wykorzystuje swojej siły w imię własnych interesów, ale dbająca o pokój i walcząca z wyzyskiem na całym świecie.   Taka Europa jest możliwa. Żeby ją osiągnąć, potrzebna jest silna reprezentacja lewicy w Parlamencie Europejskim. Razem damy radę.  
4. Łukasz Boniecki
dowiedz się więcej
Po największej katastrofie w historii Europy narody, które jeszcze chwilę wcześniej walczyły ze sobą, umiały usiąść razem i zbudować projekt wspólnej przyszłości bez wojen. Bardzo się cieszę, że Polska jest częścią tego projektu, którego zazdroszczą nam inne kraje. Że mogę podróżować, mieszkać, pracować, uczyć się w innym państwie Europy, tak jakbym przenosiła się do innego województwa.   Chcę walczyć o zachowanie idei tego projektu. Chcę też, by w Unii żyło się dobrze, niezależnie od tego, gdzie się mieszka – żeby wszędzie były godne pensje, dostęp do mieszkań, dobrze opłacana służba zdrowia, edukacja na wysokim poziomie.
5. Karolina Haska
dowiedz się więcej
Jesteśmy częścią Unii Europejskiej i to od nas zależy, jak Unia będzie wyglądać i funkcjonować. Wcale nie musi ulegać wpływom wielkiego biznesu, korporacji i sektora finansowego, lecz może służyć jej mieszkankom i mieszkańcom. Pracuję przy projektach unijnych dla obszarów wiejskich i codziennie widzę, ile dobrego zrobiła wspólnota europejska dla jej słabiej rozwiniętych i uboższych regionów. Potrzebujemy jeszcze więcej takiego wsparcia, bo zasługujemy na europejskie pensje i warunki pracy.
6. Adam Szczepański
dowiedz się więcej
Polska potrzebuje postępowej, prokobiecej i proeuropejskiej reprezentacji – osób, które doceniają korzyści, jakie Polki i Polacy zyskali od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej, lecz teraz zadbają o interesy tych osób, które do tej pory były pomijane.Unia Europejska to wiele możliwości dla Polek i Polaków. To nowe drogi, wyremontowane budynki szkół, bibliotek i szpitali, możliwość podróży, pracy i kształcenia się za granicą. Ale w Unii brakuje dzisiaj solidarności z osobami, których prawa do tej pory były pomijane. Spośród wszystkich krajów UE tylko mieszkanki Polski i Malty wciąż czekają na prawo do bezpiecznej aborcji i to w Polsce środki antykoncepcyjne są najtrudniej dostępne. Unia Europejska musi także oznaczać bezpieczeństwo ekonomiczne, czyli godne pensje i stabilne miejsca pracy bez względu na narodowość i płeć. O to wszystko będę walczyć w Parlamencie Europejskim.
7. Sara Prussak
dowiedz się więcej
Działaj globalnie, myśl lokalnie! Aby pomagać realnie i skutecznie swoim sąsiadom, trzeba wejść na poziom UE, ponieważ to tam zapadają najważniejsze dla Polski decyzje. Mnie, jako jej mieszkańca, nie może tam zabraknąć! Od wielu lat jestem społecznikiem - biorę udział w konsultacjach społecznych, budżecie partycypacyjnym, panelach obywatelskich, zbieram podpisy (za 35 godzinnym tygodniem pracy, Ratujmy Kobiety). W ramach Budżetu Obywatelskiego złożyłem projekt „Przejścia dostępne dla wszystkich” na Jasieniu (projekt zrealizowano), a rok później „Uniwersalny Park dla Wszystkich” (projekt zdobył ponad 1200 głosów). Organizuję wydarzenia dla osób niepełnosprawnych i walczę o dostosowanie miasta do ich potrzeb. Chciałbym, żeby Unia Europejska wspierała rozwój podobnych inicjatyw i narzucała wysokie standardy dostępności.   Trzy lata temu zacząłem studia doktoranckie. Celem mojej pracy jest analiza instrumentów demokracji bezpośredniej, partycypacyjnej i deliberacyjnej. Chciałbym skorzystać z mojej wiedzy w Parlamencie Europejskim i wprowadzić tam więcej transparentności i demokracji. Europejski Panel Obywatelski jako stałe narzędzie partycypacji to pomysł wart wprowadzenia dla całej Unii Europejskiej.
8. Szymon Andrzejewski
dowiedz się więcej
Jestem przekonana o wartości współpracy i dlatego uważam, że Unia Europejska jest szansą na zabezpieczenie naszej przyszłości. Unia wymaga zmian m.in. zapewniających demokratyczną kontrolę, ale tylko dzięki ponadnarodowej współpracy możemy zagwarantować dobre życie dla nas i kolejnych pokoleń. Tylko na poziomie międzynarodowym jesteśmy w stanie przeciwdziałać ocieplaniu się klimatu, zapewnić pokój i solidarnie wspierać potrzebujących. Unia Europejska jest dla mnie też szansą na przestrzeganie podstawowych praw człowieka, w tym praw kobiet. Jest to szczególnie ważne w czasie, gdy wiele ugrupowań próbuje ugrać swoje polityczne zyski rozbudzając nienawiść i odmawiając praw człowieka kolejnym grupom.
9. Magdalena Prusinowska
dowiedz się więcej
Uważam, że bardzo ważne jest żeby w Parlamencie Europejskim były reprezentowane także głosy obywateli o poglądach lewicowych. Jest wiele spraw społecznych, które można rozwiązać lub ujednolicić na poziomie europejskim. Przykładem mogą być choćby unijne standardy opieki zdrowotnej oraz, wzorem wielu krajów europejskich, bezpłatne leki na receptę.   UE jest gwarantem poszanowania praw wszystkich obywateli. Jak bardzo jest to istotne często dostrzegamy dopiero gdy do władzy dochodzą ruchy polityczne, które próbują nam te prawa ograniczyć. W takich wypadkach często instytucje unijne są ostatnią nadzieją na odzyskanie godności i wiary w sprawiedliwość. Uważam, że przynależność Polski do UE umożliwia nam wszystkim lepszy rozwój, pozwala na swobodne decydowanie o swoim miejscu do życia oraz wpływa na poszerzenie horyzontów kulturowych.   Byłem naocznym świadkiem symbolicznego demontażu szlabanów granicznych kiedy Polska dołączała do struktur UE. Wierzyłem wtedy i wierzę nadal, że wydarzenie to było jednym z ważniejszych w naszej historii. W tym przekonaniu utwierdził mnie również czas jaki spędziłem pracując i podróżując po Europie. Dlatego nie wolno nam pozwolić by nieodpowiedzialni politycy zagrozili w jakikolwiek sposób naszej obecności w Unii Europejskiej.
10. Adam Lubiewski
dowiedz się więcej
W celu poprawienia wyglądu i działania strony KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS stosuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można zablokować tę możliwość za pomocą ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje o gromadzonych informacjach znajdują się tutaj.
© 2019 Lewica Razem
komitet polityka prywatności